AVÍS LEGAL


TITULAR WEB

En compliment de l' article 10 de la Llei 34/2002 de l'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic PERE CASAS PUIG . En qualitat de titular del lloc web ATENDATA.COM li comunica les dades identificatives exigides per la Llei esmentada.

Denominació social: PERE CASAS PUIG (ATENDATA)
CIF: 47790998B
Direcció de correu electrònic: info@atendata.com
Teléfon: 931760051
Domicili social: C/ NOU 2 PERAFITA. (C.P.08589) Barcelona.

La present informació regula les condicions d'ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini ATENDATA.COM les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar ATENDATA.COM garanteix la privacitat de les dades de caràcter personal Si adjunta, segons la LOPD. La visita a AQUEST website no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si MATEIX; però durante la visita és possible sé que sol·licitin tats de caràcter personal a través d'formularis.

Aquestes dades seran utilitzades per contesar la sol·licitud per la seva part realitzada i per a l'enviament de la mateixa, també seran utilitzades per enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació, tots ells relacionats amb els serveis que oferim actualment o que podem oferir en un futur o relacionats amb notícies d'especial rellevància en el sector de les Telecomunicacions, així mateix, podrem utilitzar la informació de caràcter personal que ens faciliti de forma dissociada (sense identificació personal) per a fins interns, com pot ser l'elaboració d'estadístiques i el desenvolupament de plans de màrqueting, a l'enviar aquest formulari vostè està acceptat explícitament la recepció dels mateixos, en el cas que no desitgés rebre la nostra informació, únicament hauria d'enviar un correu electrònic sol·licitant la baixa del nostre servei informatiu a info@atendata.com , les seves dades personals formaran part del fitxer clients, el destinatari i responsable del fitxer i del tractament del mateix és: PERE CASAS PUIG, al C / NOU 2 PERAFITA. (C.P.08589) Barcelona on podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit l'adreça abans indicada incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per als que eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta , consulta o aclariment que li sorgeixi derivada dels formularis . En el cas que aporti les seves dades a través d'un missatge de correu electrònic , el mateix formarà part del mateix fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza , essent aplicables la resta d'extrems indicats en el paràgraf anterior. Totes les teves s'han de donar de baixa definitivament de la nostra base de dades pels següents motius :
1r- A petició seva.

2n- Quan hagin deixat de ser necessàries per als fins que van motivar la seva recollida.

Li preguem que ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves dades, a fi que la informació continguda als nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. En aquest sentit , vostè manifesta que la informació i les dades que ens ha facilitat són exactes , actuals i veraces.COOKIES

Aquesta pàgina web fa servir cookies tecnología “cookies”

Descripció: Les cookies constitueixen una eina emprada pels servidors web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants . No és més que un fitxer de text que alguns servidors demanen al nostre navegador que escrigui al nostre disc dur, amb informació sobre el que hem estat visitant per aquestes pàgines. Tenen una data de caducitat , que pot oscil·lar des del temps que duri la sessió fins a una data futura especificada , a partir de la qual deixen de ser operatives.

WWW.ATENDATA.COM utilitza cookies per facilitar la navegació per aquest portal i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis oferts als Usuaris. Les galetes emprades a ATENDATA.COM s'associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador, no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l' Usuari i no poden llegir dades del seu disc dur ni incloure virus en els seus equips. Així mateix , ATENDATA.COM no pot llegir les cookies implantades en el disc dur de l' usuari des d'altres servidors.

L'usuari pot lliurement decidir sobre la implantació o no al seu disc dur de les galetes emprades a ATENDATA.COM En aquest sentit, l'usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no al seu disc dur.
< br> per això suggerim consultar la secció d'ajuda del seu navegador per saber com canviar la configuració que actualment empra. Tot i que l'usuari configurés el seu navegador per rebutjar totes les galetes o rebutgés expressament les galetes de ATENDATA.COM podrà navegar pel portal amb l'únic inconvenient de no poder gaudir de les funcionalitats del portal que requereixin la instal·lació d'alguna d'elles. En qualsevol cas, l'Usuari podrà eliminar les galetes de ATENDATA.COM implantades en el seu disc dur en qualsevol moment, seguint el procediment establert a la secció d'ajuda del seu navegador.


CONDICIONS D'ÚS

La utilització de la pàgina atorga la utilització d'usuari i implica l'acceptació de les condicions de l'avís legal, política de privacitat i aquestes condicions d'ús, si l'usuari no estigués d'acord, s'abstindrà d'utilitzar la pàgina. L'Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, l'Avís Legal, i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. L'Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol contingut de la pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d'usuari de la pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.


El lloc web té per objecte facilitar als usuaris informació sobre els serveis oferts per ATENDATA.COM així com poder cursar una petició de sol·licitud d'alta o informació dels mateixos a través dels seus formularis o bé per qualsevol altre contingut de contacte d'aquest lloc web, i està dirigit exclusivament a persones físiques o jurídiques amb plena capacitat d' obligar-se. El lloc web NO està dirigit en cap cas a menors d'edat o persones incapacitades , així mateix en cap cas es considerés esmentada sol·licitud d'alta contractació dels serveis publicats, tant les condicions , modalitats, processos , temps i / o terminis de connexió dels serveis seran finalment acordats per altres mitjans entre les parts i segons aquests considerin més oportú ( telefònicament, correu electrònic o presencial ) aquesta seran formalitzades i acceptades presencialment a les instal·lacions indicades per l'usuari el mateix dia de la seva instal·lació i posada en marxa.

Els preus mostrats dels nostres serveis inclouen I.V.A , corresponen a una quota mensual i són vàlids per a aquelles zones on actualment podem oferir connexió. Els preus d'instal·lació no estan inclosos en els imports de connexió mensual, tant l'import com els seus impostos o condicions són indicats i actualitzats per separat en la part inferior de cada oferta publicada a la pàgina principal d'aquest lloc web, qualsevol altre servei o producte addicional no contemplat seria ofert per ATENDATA.COM sota les seves condicions i preus en el cas de ser sol·licitat per l'usuari, aquest podrà acceptar o no la seva compra o contractació. Els preus són vàlids excepte error mecanogràfic i fins a fi d' existències o promocions. Els preus poden variar sense previ avís. ATENADATA.COM es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació ( incloent el " look - and - feel" ) , configuració i localització del lloc web, així com els seus continguts i les condicions requerides per accedir i / o utilitzar els serveis oferts en el mateix .

Vostè reconeix i accepta que l'accés i navegació pel lloc web té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat. L'accés al lloc web no implica cap tipus de garantia per part de ATENDATA.COM respecte a la idoneïtat , exhaustivitat o actualitat de la informació continguda en el mateix , així com tampoc cap garantia d'adequació als seus fins particulars, o garantia de poder visualitzar- correctament amb qualsevol navegador i / o complements instal·lats en el seu ordinador.

Totes les dades de caràcter personal relatives a vostè seran tractades d'acord amb que aquí s'estableix, i molt especialment , d'acord amb el que disposa la Política de Privacitat del lloc web. Li preguem llegeixi atentament aquesta política i no ens faciliti cap dada personal si no està d'acord amb els seus termes.

No serà autoritzat l'ús de qualsevol mitjà ( humà o tecnològic , automatitzat o no) per efectuar atacs informàtics , introduir virus o codis maliciosos en el lloc web , impedir l'accés a aquest, vulnerar seu contingut o estructura , sobrecarregar il·legítimament els servidors , bloquejar el sistema o l'operativitat del lloc web o qualsevol de les seves parts , obtenir accés il·legal a qualsevol dels seus continguts i / o procedir a la descàrrega dels mateixos , qualsevol ús no expressament autoritzat del lloc web o de qualsevol dels seus elements i continguts, i en general qualsevol altre acte que excedeixi de l'ús normalment acceptable del lloc web d'acord amb els termes d'aquest Avís Legal , els usos socials i la legislació aplicable, queda totalment prohibit , reservant ATENDATA.COM el dret a exercir totes les accions que corresponguin en dret per perseguir civil o penalment aquestes accions .


ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

ATENDATA.COM podrà incloure al lloc web enllaços a llocs web de tercers. Aquests enllaços són inclosos directament per ATENDATA.COM per entendre de bona fe que, considerant que poden resultar d'interès per a vostè. ATENDATA.COM realitza tants esforços raonables siguin possibles per identificar si la informació cap a la qual s'efectua l'enllaç és rellevant i pertinent, però no realitza auditories o controls del els llocs web que es pogués s'estableix l'enllaç, de manera que no assumeix cap responsabilitat en relació amb l'operació i / o adequació a dret de tals llocs web, així com tampoc en relació amb les accions o omissions dels qui els decideixin operar, vostè tindrà en tot moment la llibertat de decidir (sense cap obligació) si desitja o no fer clic sobre qualsevol enllaç disponible al lloc web, o bé interactuar a través de qualsevol altre mitjà o manera que vostè prefereixi, informar-se en la seva totalitat de les condicions d'ús, Política de Privacitat i / o altres termes aplicables del lloc web de tercers són acceptables o no per a vostè.

Atès que vostè conserva en tot moment la llibertat per decidir què vol fer en relació amb els enllaços, i considerant a més que ATENDATA.COM no pot controlar i verificar la legalitat dels llocs web als que s'estableix l'enllaç , ni el compliment de obligacions legals per part dels que operen aquests llocs web, ATENDATA.COM no assumeix cap responsabilitat pels enllaços inclosos en el lloc web. En el cas accedir a un lloc web de tercers, li recomanem que llegeixi prèviament i amb deteniment tots els termes d'ús i Política de Privacitat aplicables i no continuï navegant ni realitzi cap activitat si no està d'acord amb estos.

Si us plau , si vostè detecta que qualsevol dels enllaços ha deixat de ser correcte , no funciona, i / o remet a un lloc web que de qualsevol forma incompleix amb la normativa aplicable, li agraïm ens ho comuniqui mitjançant correu electrònic a l'adreça < a href = " mailto : info@atendata.com " > info@atendata.com


ENLLAÇOS A UN ALTRE LLOC WEB

Qualsevol tercer que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web al lloc web haurà de complir amb totes les condicions exigides legalment sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei , no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que siguin il·lícits , nocius o contraris a la moral i els bons costums.

L'enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal del lloc web i no podrà reproduir-la de cap altra manera . Quedarà en tot cas prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin al lloc web o permetin la visualització dels continguts a través d'adreces d'Internet diferents a les del lloc web i , en cap cas, quan es puguin visualitzar conjuntament amb continguts aliens al lloc web de manera que:

1-Pugui produir error, confusió o engany en els usuaris sobre la veracitat de la procedència dels serveis o els seus continguts;
2- Suposi un acte de comparació o imitació deslleial;
3- Sirva para aprovechar la reputación de la marca, prestigio o manifestación falsa inexacta o incorrecta sobre ATENDATA.COM, sus sevicios,socios,empleados,clientes o colaboradores;
4- De qualsevol altre forma resulti prohibit per la legislació aplicable i vigent en cada moment.

En cap cas, s'expressarà en la pàgina on s'ubiqui l'enllaç que ATENDATA.COM ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l'enllaç o que d'altra manera patrocina , col·labora , verifica o supervisa els serveis del remitent.
Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa de ATENDATA.COM dins de la pàgina del remitent llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per ATENDATA.COM i sempre amb el que estableix aquesta clàusula.

ATENDATA.COM es reserva el dret a exercir totes les accions que corresponguin en dret per qualssevol enllaços fets per tercers al lloc web que suposin una vulneració dels seus legítims drets o d'aquells de tercers proveïdors d'aquesta.


DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Vostè reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre tots i cadascun dels continguts del lloc web ( incloent sense limitació, marques , logotips , noms comercials, textos , imatges , gràfics , dissenys , sons , vídeos , bases de dades, programari, diagrames de flux , codis font en qualsevol format , presentació, " look - and - feel" i tecnologies i procediments subjacents ) , pertanyen en tot moment a ATENDATA.COM i / o als seus llicenciants i / o proveïdors de tecnologia, productes i / o serveis.
L'accés al lloc web o qualsevol dels seus continguts per la seva banda no s'entendrà en cap cas com a renúncia , transmissió o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de ATENDATA.COM i / o els seus llicenciants i / o proveïdors , quedant l'ús dels mateixos subjectes al que aquí disposat i, si s'escau, al que estableixen les llegendes de drets d'autor.
Queda expressament estipulat que vostè no adquirirà cap dret de modificació , explotació , reproducció , distribució o comunicació pública de cap contingut o element del lloc web. En particular, i sense limitar la generalitat de les restriccions aquí establertes , vostè no pot fer cap ús , ni tan sols per a fins privats o personals, de qualssevol elements o continguts inclosos en el lloc web , excepte per a la visualització dels mateixos en la forma en que aquests estiguin disposats en el lloc web, amb els recursos tècnics i la disposició utilitzada per ATENDATA.COM per a la seva visualització.


MODIFICACIONS

ATENDATA.COM es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els termes de la present nota legal o els de la Política de Privacitat, així com altres textos de qualsevol índole inclosos en el lloc web. Aquestes modificacions seran a vostè comunicades mitjançant publicació dels nous textos que corresponguin. Si us plau , us demanem abans d'interactuar de qualsevol manera amb el lloc web o sol·licitar qualsevol producte o servei consulti periòdicament els enllaços a aquests textos legals .Així mateix , ATENDATA.COM es reserva el dret de suspendre o deixar d'operar en qualsevol moment el lloc web.


LESGILACIÓ APLICABLE

La present nota legal queda subjecta al que estableixen les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten , a elecció , per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur , als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web , sempre que això no sigui contrari al que disposa l'article 29 de la LSSI .


En cas que una autoritat competent declari la nul·litat de qualsevol de les disposicions d'aquest Avís Legal, les restants disposicions seguiran sent vàlides i vinculants per a ambdues parts , llevat que l'autoritat resolgui una altra cosa expressament.